Món nước

42,000₫

Americano

42,000₫

59,000₫
30,000₫

Cà Phê Đá

30,000₫

36,000₫
36,000₫
59,000₫

Cloudy Toffee

59,000₫

49,000₫

Coconut Cacao

49,000₫

49,000₫
49,000₫
49,000₫
42,000₫

Espresso

42,000₫

59,000₫

Lady Killer

59,000₫

49,000₫
49,000₫
49,000₫
49,000₫
Hết hàng
49,000₫

Soda Me Xay

49,000₫

49,000₫
38,000₫