Tin tức

TƯƠNG ỚT CÔ RI - VỊ CAY HẤP DẪN

Bạn đã nghe qua tương ớt Cô Ri, lừng danh nổi tiếng chưa? Nếu chưa nhất định phải đến ngay Color Man Food mang về ăn...